... ... Przeprowadzka na Maltę – formalności – Podróżować to żyć
8 lipca, 2024

Podróżować to żyć

Mój blog o podróżowaniu.

Przeprowadzka na Maltę – formalności

Padła decyzja: przeprowadzamy się na Maltę! I nagle konsternacja… ok, ale czy można tak po prostu pojechać i tam zamieszkać? Czy wymagane są jakieś formalności? Gdzie to zgłosić? Ten artykuł rozwieje Wasze wątpliwości.

Mamy w zasadzie trzy rodzaje przypadków:
– osoby, które przyjeżdżają na Maltę z zamiarem podjęcia pracy lub założenia firmy,
– osoby pracujące zdalnie lub emeryci/ renciści (czyli Ci, którzy mają stałe źródło dochodów),
– osoby, które wygrały na loterii, dostały spadek po cioci z Ameryki, czyli Ci, co po prostu pracować nie muszą.

W skrócie omówię wszystkie te sytuacje, bo – choć wydawać by się mogło – że skoro kasa jest, to można mieszkać wszędzie, to nie do końca tak to działa.

W artykule opisuję przypadek na przykładzie obywatela UE.

Czy muszę zgłaszać, że mieszkam na Malcie?

Turystycznie czy służbowo można przebywać na Malcie bez zgłaszania tego faktu nie dłużej niż 90 dni. Jeżeli planujesz pozostać na wyspie dłużej, wymagane jest zgłoszenie tego faktu odpowiednim organom i wyrobienie karty rezydenta.

Od czego zacząć?

Sytuacja 1: osoby zatrudnione na Malcie lub otwierające działalność

Są 3 urzędy, z których potrzebujesz dokumenty: Jobsplus (wydaje zaświadczenie o zatrudnieniu), Social Security Office (numer ubezpieczenia społecznego), Identity Malta (karta rezydenta).

Jobsplus – jeśli prowadzisz firmę lub jesteś samozatrudniony, musisz sam się tam zgłosić. Nic nadzwyczajnego, wymagane są dane firmy, dowód osobisty i godzina czasu.
Jeśli jesteś zatrudniony u kogoś, powinien zgłosić Cię pracodawca.

Social Security – aplikujesz sam online (opisałam to niżej).

Identity Malta – aplikujesz sam, ale dopiero jak masz dokumenty z dwóch poprzednich instytucji. Obszerny opis w dalszej części artykułu.

Sytuacja 2: osoby posiadające odpowiednie zabezpieczenie finansowe lub dochody zza granicy, w tym emeryci i renciści

Tu pomija się Jobsplus i Social Security (przy czym trzeba mieć wykupione ubezpieczenie pokrywające koszty opieki medycznej na Malcie i w UE).

Jak i gdzie aplikować o kartę rezydenta?

Są 2 rodzaje aplikacji, w zależności od źródła dochodu:
– dla osób zatrudnionych na Malcie, samozatrudnionych lub prowadzących biznes,
– dla osób ekonomicznie samowystarczalnych, czyli tych z losem wygranym na loterii lub pracujących zdalnie, a także emerytów i rencistów.

Karta rezydenta dla osób zatrudnionych/ samozatrudnionych (Employment. self-employment)

Aby uzyskać kartę rezydenta jako osoba zatrudniona należy przedłożyć następujące dokumenty:
– wypełniony formularz aplikacyjny => do pobrania tutaj: Application for Residence Documentation CEA Form A
– oryginał i kopię paszportu/ dowodu osobistego,
– zaświadczenie o zarejestrowaniu w Jobsplus (Employment and Training Corporation ETC); zgłasza Cię pracodawca,
– oryginał i kopię umowy o pracę,
– oryginał i kopia dokumentu zawierającego numer rejestracyjny ubezpieczenia społecznego,
– umowę o wynajem mieszkania/ pokoju/ domu.

Aby uzyskać kartę rezydenta jako osoba samozatrudniona lub właściciel firmy zarejestrowanej na Malcie należy przedłożyć następujące dokumenty:
– wypełniony formularz aplikacyjny => do pobrania tutaj: Application for Residence Documentation CEA Form A
– zaświadczenie o zarejestrowaniu w Jobsplus (Employment and Training Corporation ETC); zgłaszasz się sam,
– oryginał i kopię paszportu/ dowodu osobistego,
– umowę o wynajem mieszkania/ pokoju/ domu.
– certyfikat firmy zawierający numer rejestracyjny firmy (oryginał i kopia),
– licencja handlowa, jeśli wymagana (oryginał i kopia); tutaj znajdziesz listę kategorii, dla których wymagana jest licencja: Trade Categories,
– oryginał i kopia zaświadczenia o rejestracji VAT wydanego przez departament VAT,
– oryginał i kopia dokumentu potwierdzającego numer zaświadczenia podatkowego wydanego przez Urząd Skarbowy (Tax number),
– oryginał i kopia dokumentu zawierającego numer rejestracyjny ubezpieczenia społecznego,
– dokument biznesowy zawierający adres firmy.

Nie trzeba mieć zdjęcia – jest ono robione na miejscu, więc bądźcie przygotowani… ja na moim wyglądam, jakby mnie piorun trzasnął chwilę wcześniej (zmoknięta i rozczochrana).

Aplikowanie o Social Security Number

Aby aplikować o numer ubezpieczenia społecznego (Social Security Number), należy wypełnić formularz online dostępny tutaj >> Application for a Social Security Number.

Potrzebny jest paszport/ dowód osobisty oraz zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzone rejestracją w Jobsplus lub (jeśli jeszcze nie jesteś zatrudniony, ale masz pracę na oku) list od przyszłego pracodawcy z deklaracją, że planuje Cię zatrudnić.

Karta rezydenta dla osób ekonomicznie samowystarczalnych (Economically self-sufficient)

Oczywiście, nie trzeba podejmować pracy na Malcie, by móc tu zamieszkać. Jednak, aby tu zamieszkać, trzeba być w stanie utrzymać siebie i członków swojej rodziny. Podczas pobytu na Malcie trzeba być objętym ubezpieczeniem zdrowotnym od wszystkich rodzajów ryzyka i posiadać wystarczające środki, aby nie stanowić obciążenia dla państwa.

Obecnie wymagany jest :
– udokumentowany kapitał w wysokości co najmniej 14 000 EUR w przypadku osoby samotnej lub, w przypadku małżeństwa: 23 300 EUR

albo

tygodniowy dochód w wysokości 92,72 EUR w przypadku osoby samotnej lub 105,93 EUR w przypadku małżeństwa. Ponadto do każdego pozostającego na utrzymaniu należy doliczyć dodatkowe 8,15 EUR.

Karta rezydenta wydawana jest na rok.

Aby uzyskać kartę rezydenta jako osoba ekonomicznie samowystarczalna należy przedłożyć następujące dokumenty:
– wypełniony formularz aplikacyjny => do pobrania tutaj: Application for Residence Documentation CEA Form J,
– oryginał i kopię paszportu/ dowodu osobistego,
– oryginał i kopia dokumentu/ wyciągu z banku potwierdzającego posiadanie środków wystarczających do utrzymania,
– oryginał i kopia ubezpieczenia zdrowotnego.

Nie trzeba mieć zdjęcia – jest ono robione na miejscu, więc bądźcie przygotowani… ja na moim wyglądam, jakby mnie piorun trzasnął chwilę wcześniej (zmoknięta i rozczochrana).

Karta rezydenta dla członków rodziny i studentów

Szczegóły znajdziecie TUTAJ>> Expatriates Unit

Gdzie aplikować o kartę rezydenta?

Malta: Department for Citizenship and Expatriates Affairs
Evans Building, St Elmo’s Square, Valletta

  • Tel: (+356) 2590 4800 /4871
  • Email: eresidence.ima@gov.mt
  • Czynne od poniedziałku do piątku od 7:30 do 12:30

Gozo eResidence Unit:
St. Francis Square Victoria, Gozo – Malta

  • Tel: (+356) 2215 6122/123/124
  • Email: eresidence.mgoz@gov.mt
  • czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 12:00

Przydatne linki:


Może Cię zainteresuje: