Wielkanoc, Gozo

Wielkanoc, Gozo

Wielkanoc, Gozo – Chrystus na krzyżu w witrynie okiennej